Project “Awarding Heritage”

Het EGHN en de Europese Tuinprijs (European Garden Award) bevorderen de identificatie met de tuin- en landschapscultuur, de bereidheid om dit belangrijke culturele erfgoed in stand te houden en de bijbehorende Europese netwerken en uitwisseling van ervaringen. Het project is element van het “Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018”. Om de culturele landschappen te…

Europese Tuinenprijs 2017/2018

Op de middag van 15 september 2017 werd de huidige Europese tuinenprijs 2017/2018 toegekend aan acht winnaars uit acht landen. De prijsuitreiking vond plaats in de oosterse tuin van de tuinen van de wereld (Gärten der Welt) op de site van de IGA Berlin 2017. Details over de winnaars van de 1e prijzen en 2e…

Stage- en uitwisselingsprogramma

Elf EGHN-partners uit zes landen en leden van de Deense en Zweedse tuinnetwerken hebben belangstelling getoond voor actieve deelname aan een informeel stage- en uitwisselingsprogramma voor hun werknemers. Op deze manier worden mogelijkheden gecreëerd om te profiteren van de ervaring van de partners en de eigen kennis uit te breiden. Voor het grootste deel is…

GARTENFOKUS – Tuinen uit het zuiden van Polen

In de tentoonstellingsreeks GARTENFOKUS tonen het Stichting Schloss Dyck en EGHN in 2018 foto’s van parken en tuinen uit het zuiden van Polen. Voor het eerst werden de foto’s speciaal voor de tentoonstelling in opdracht gegeven. Het project werd erkend als een bijdrage aan het Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018 “Sharing Heritage“. Ferdinand…

Herrenhausen Symposium: VAN TUINKUNST NAAR LANDSCHAPSARCHITECTUUR – TRADITIES, HERWAARDERINGEN EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Lange tijd bestond er geen twijfel over dat de landschapsarchitectuur de verantwoordelijkheid was van tuinkunstenaars, die open ruimtes zoals parken en tuinen moesten plannen en ontwerpen. De opleiding van landschapsarchitecten en de toekomstige uitdagingen waarvoor het beroep zich in de toekomst gesteld ziet, omvatten tegenwoordig de bescherming van natuurlijke hulpbronnen en het milieu, stedenbouw of…