GARTENFOKUS – Tuinen uit het zuiden van Polen

In de tentoonstellingsreeks GARTENFOKUS tonen het Stichting Schloss Dyck en EGHN in 2018 foto’s van parken en tuinen uit het zuiden van Polen. Voor het eerst werden de foto’s speciaal voor de tentoonstelling in opdracht gegeven. Het project werd erkend als een bijdrage aan het Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018 “Sharing Heritage“. Ferdinand…

Herrenhausen Symposium: VAN TUINKUNST NAAR LANDSCHAPSARCHITECTUUR – TRADITIES, HERWAARDERINGEN EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Lange tijd bestond er geen twijfel over dat de landschapsarchitectuur de verantwoordelijkheid was van tuinkunstenaars, die open ruimtes zoals parken en tuinen moesten plannen en ontwerpen. De opleiding van landschapsarchitecten en de toekomstige uitdagingen waarvoor het beroep zich in de toekomst gesteld ziet, omvatten tegenwoordig de bescherming van natuurlijke hulpbronnen en het milieu, stedenbouw of…

Uitnodiging: European Garden Award

De prijzen van de 2018 European Garden Award worden op vrijdag 15 september 2017 in Berlijn uitgereikt op het terrein van de tuinbeurs IGA Berlin 2017. Gelieve de agenda aan het eind van dit nieuws te vinden. Als u geïnteresseerd bent in de prijsuitreiking, stuur dan een mail naar feedback@eghn.org en wij zullen u laten…

Nieuw partnerschap begint met een workshop

Bij de opname van het park van de Evenburg in Leer vond op 31 juli een workshop plaats met vertegenwoordigers van parken en tuinen uit de regio. Presentaties over de activiteiten van het EGHN (bijvoorbeeld bij joint marketing en de ontwikkeling van gezamenlijke projecten) waren het startpunt voor een intensieve professionele uitwisseling van de 20…

Tuinen-uitwisselingsprogramma

Een idee van de Zweedse partners kon nu gerealiseerd worden: een internationaal uitwisselingsprogramma voor tuiniers en managementpersoneel. Door middel van een vragenlijst werden er 10 parken gevonden die aan een dergelijk programma wensten deel te nemen: als gastheer en als verzender van werknemers. Nu worden de nodige voorbereidingen en regelingen getroffen. Het programma staat open…

EGHN-Magazine 2017 gepubliceerd

“Gartenland NRW” is in zijn tweede uitgave gepubliceerd. Het hoofdthema dit keer is “Kunst en cultuur”, met onder andere bijdragen over het thema “Licht en geluid” of “Culturele vrijheid”. Daarnaast informeert het magazine u ook over de “Groene hoofdstad van Europa – Essen 2017” en over de “IGA Berlin 2017 als een ZEE van kleuren”.…

De nieuwe informatie werd goed ontvangen

Sinds half mei kunnen bezoekers – buiten de grote evenementen – informatie inwinnen over de vele parken en tuinen in het EGHN-netwerk. Aan de ingang liggen de materialen die door EGHN-partners uit binnen- en buitenland beschikbaar worden gesteld, klaar om mee te nemen. Veel bezoekers gebruiken deze aanbieding als inspiratie voor hun volgende tuinuitstap.