Ten zuiden van Assebroek strekt zich een laaggelegen en vrijwel onbebouwd gebied uit: de Assebroekse Meersen. Het woord ‘meers’, dat onder meer verwant is aan het Engelse ‘marsh’, betekent ‘vochtig grasland’. Een synoniem van ‘meers’ is ‘broek’, zoals in de plaatsnaam ‘Assebroek’.

De Assebroekse Meersen zijn het natuurlijke overstromingsgebied van het Sint-Trudoledeke, een beek die het regenwater van delen van Oedelem en Sijsele afvoert. Zonder menselijk ingrijpen (bemaling) zou het gebied regelmatig onder water komen te staan.

Tot de 19de eeuw bestond het vrijwel uitsluitend uit open grasland. In de loop van de 19de eeuw werden afwateringsgrachten gegraven en dreven aangelegd. Langs de dreven en perceelsranden werden bomenrijen geplant, waardoor het landschap een meer gesloten karakter kreeg.

In de jaren ’30 van de vorige eeuw werden nog meer afwateringsgrachten gegraven en een pompgemaal gebouwd. Nu is er enkel tijdens de winter en bij langdurige hevige regenval nog sprake van tijdelijke overstromingen.

De verbeterde waterbeheersing maakte het mogelijk om een deel van het grasland in akkerland om te zetten, waardoor de landschappelijke kenmerken van de Assebroekse Meersen gedeeltelijk aangetast werden. Niettemin bleef het unieke karakter grotendeels bewaard, en kon een grootschalige vernieling door industriële landbouw op het nippertje afgewend worden.

Nu is het hele gebied als landschap beschermd. Duidelijke voorschriften en een aangepast beheer moeten de waarde van de Assebroekse Meersen vrijwaren of herstellen. Voor de wandelaar en fietser bieden de dreven, paden en een oude spoorbedding een ideale kans om de rust en de schoonheid van dit historische landschap te verkennen.

Toegang:
Nabij het kerkplein van Ver-Assebroek (Pastoor Verhaegeplein)