Op slechts enkele kilometer buiten Brugge, tussen het dorp Koolkerke en de Damse Vaart, ligt een oude militaire versterking: het Fort van Beieren. Men zal er tevergeefs naar stenen muren en kazernegebouwen zoeken, want het fort bestaat uit niet meer dan aarden wallen en grachten. Ooit hebben er ook houten barakken gestaan, maar die zijn al lang weer verdwenen.

Het Fort van Beieren gaat terug tot een van de vele bewogen periodes uit de Europese geschiedenis, namelijk de Spaanse Successieoorlog (1702-1713). Toen werden in de Spaanse Nederlanden (d.w.z. het huidige België) Franse troepen gestationeerd, wat tot spanningen leidde met de republiek van de Noordelijke Nederlanden (het actuele Nederland).

Om een aanval vanuit de Republiek op Brugge te verhinderen, werd het fort aangelegd. Het kreeg, naar het gebruik van die tijd, een stervormige (‘gebastioneerde’) aanleg. Het werd genoemd naar de toenmalige landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden, keurvorst Maximiliaan Emmanuel van Beieren. Hoewel er soldaten gestationeerd bleven tot 1748, verloor het in de loop van de 18e eeuw alle betekenis en werd het verlaten. Het gebied van zo’n 26 hectare werd deels met bomen beplant en deels als weiland gebruikt. Omdat het lange tijd een afgesloten privé eigendom was, kreeg de natuur er alle kansen om zich te ontwikkelen. Hieraan is het danken dat men er nu een interessante fauna en flora ontmoet.

Het Fort van Beieren werd in 1998 door het provinciebestuur van West-Vlaanderen aangekocht, en sindsdien is het vrij toegankelijk voor wandelaars.

– – – – – –

Cafetaria Fort van Beieren
Nv Fortbeke
Gemene Weidestraat 51
B-8000 Brugge/Koolkerke
Links:
Beszoekerinformatie:
www.west-vlaanderen.be

Geschiedenis:
www.hippo.be