Op drie kilometer ten westen van de stad Torhout ligt het bos van Wijnendale. Het is een van de grootste aaneengesloten boscomplexen in West-Vlaanderen en een overblijfsel van de uitgestrekte wouden die tot in de vroege middeleeuwen het grootste deel van de streek bedekten. De naam ‘Houtland’, die aan deze streek gegeven wordt, herinnert eveneens nog aan deze wouden.

Wijnendalebos is in totaal 265 Ha groot, waarvan 175 Ha eigendom is van de Vlaamse Gemeenschap. Ongeveer de helft van het overheidsdomein wordt als bosreservaat beheerd en is niet voor het publiek toegankelijk. Door het verwijderen van exoten en het bevorderen van spontane ontwikkelingsprocessen poogt men er een natuurlijk bosecosysteem tot stand te brengen. De andere helft is via wandelpaden ontsloten. Men vindt er overwegend eikenbos en eiken-beukenbos. In het bos ontspringen verschillende beekjes, waarrond plaatselijk essenbronbos voorkomt.

Het bos van Wijnendale behoorde oorspronkelijk in zijn geheel tot het domein van het nabijgelegen kasteel van Wijnendale. In de 12e en 13e eeuw was deze waterburcht eigendom van de graven van Vlaanderen, die er regelmatig verbleven om te jagen in de omliggende bossen.

Een deel van het kasteel is als museum ingericht en kan bezocht worden (entreegeld). De uitgestrekte ommuurde kasteeltuin is niet bezoekbaar. In de voormalige portierswoning kunnen niet alleen entreekaartjes voor het kasteel gekocht worden, maar vindt men ook toeristische informatie over Torhout en het Houtland.

In de omgeving treft men voorts een ijskelder en de familiekapel van de kasteelheren aan.