Architect en Decorateur

De Maastrichtse architect en decorateur Matthias Soiron is te Maastricht geboren op 29 januari 1748. Hij is een telg uit een geslacht van architecten die actief waren in Maastricht en omstreken. Andere familieleden waren werkzaam als steenhouwer en schrijnwerker. Deze achtergrond en de verwantschap met zilversmidfamilies hebben het kunstzinnige talent van Soiron helpen ontwikkelen.

Soiron heeft een grote collectie tekeningen nagelaten die ons de kans biedt een blik te werpen in het creatieve brein van de architect. Hieronder bevinden zich ontwerpen voor huizen en kerken, tuinen, interieurs, meubels, maar ook voor rolstoelen, ladders, nieuwe Franse ramen, et cetera. Hieruit blijkt meer dan eens dat hij het meest in zijn element was als hij in de gelegenheid werd gesteld een totaalontwerp te maken. Hij tekende dan alles in dezelfde stijl, niet alleen de bouwkundige constructie van een huis, maar ook de inrichting en de decoraties van de binnenruimtes, de betimmeringen, de trappartijen, wanden en plafonds. De collectie wordt bewaard op het Regionaal Historisch Centrum Limburg.