Het park Gravenrode vormt een onderdeel van een groene enclave van ruim 500 hectare in het hart van de voormalige mijnstreek, ten zuiden van Landgraaf en ten westen van de spoorlijn bij Kerkrade.

Dit gebied is in ontwikkeling als groene long, waarbij verschillende bestaande parkelementen en oude landschapsrestanten, zoals open agrarische gebieden met oude hoeves en landgoederen, onderling met elkaar verbonden worden.

De landschapsstructuur wordt bepaald door de Anselderbeek en de westelijk daarvan gelegen Strijthagerbeek. Hier ligt het recreatiegebied Strijthagen met als middelpunt landgoed Strijthagen. Het Anselerbeekdal, direct ten westen van Kerkrade heeft nog het meest zijn oorspronkelijke karakter behouden met fraaie hellingbossen op de oostelijke flanken. Stroomopwaarts aan de Anselderbeek ligt het oude kasteel Erenstein, met visvijvers en een opnieuw aangelegd kasteelpark.

Voor Gravenrode, toen nog stadsgewestpark geheten, is in 1995 een landschapsplan opgesteld, dat naast natuurherstel de landschappelijke samenhang beoogt en revitalisering van bijzondere elementen. Het landschapsplan vormde het uitgangspunt voor een nadere ruimtelijke uitwerking. Op actuele wijze werden de culturele, ecologische en recreatieve aspecten van het gebied aaneengesmeed. Bijzondere aandacht is besteed aan de aansluitingen met het stedelijke gebied, alwaar men een sfeer sprong maakt naar het buitengebied.

Ondanks de beoogde eenheid zijn beide beekdalen van elkaar gescheiden en hun verschillende karakters juist verder versterkt. In het nieuwe plan krijgt het culturele aspect van het mijnbouwverleden weer een plaats.

Het park Gravenrode is een fraai voorbeeld van een actuele ontwerpmethode. Het resultaat wordt niet zo zeer bepaald door de dwingende vormentaal die door de ontwerper wordt gehanteerd, maar meer door de benaderingswijze van een gebied als een ecologische en culturele gelaagdheid, die vervolgens ruimtelijk wordt versterkt, waardoor tal van gebruiks- en ervaringsmogelijkheden ontstaan.