Geïnspireerd door beroemde botanische tuinen in Greifswald en Berlin keerde kapitein Henric von Normann naar Götheborg terug met de droom een tuinvereniging op te zetten. Hij wilde een plek in de stad creëren waar hij een botanische tuin kon opzetten en waar mensen die in tuinen geïnteresseerd waren elkaar konden ontmoeten.

Het jaar was 1840 en er was steeds meer belangstelling voor het kweken van bloemen en voor de tuinkunst. Overal in Europa werden tuinverenigingen opgezet, in het geval van von Normann fungeerde de Royal Horticultural Society in Engeland als model. De bevolking van Götheborg had meer dan anderhalve eeuw lang binnen de massieve granieten stadsmuren gewoond en snakte nu naar een prettige plek waar ze zich konden ontspannen. Kapitein von Normann wist al snel anderen van zijn ideeën te overtuigen. Pehr Christopher Westring, een belangrijk arts aan het Sahlgrenska ziekenhuis, fungeerde als woordvoerder voor deze groep.

Om de aanleg van het park te financieren kregen de burgers de kans aangeboden om op aandelen in te tekenen. Dit leidde ertoe dat de middenklasse financieel betrokken raakte bij het verfraaien van hun stad. Het stadsbestuur stelde grond ter beschikking en Trädgårdsföreningen – de tuinvereniging van Götheborg – werd in 1842 opgericht.

Architecten en hoveniers gingen aan de slag om het voormalige moerasland om te vormen. De zachte lijnen van de Engelse tuinkunst werden verweven met de botanische schoonheid van de Duitse school.

En zo kreeg het paradijs geleidelijk aan vorm. Na verloop van tijd ging het park ook zaden en planten verkopen en groeide het uit tot een van de toonaangevende tuincentra van Zweden. De bloemenpracht van het park ging vergezeld van heerlijke klanken uit de muziekpaviljoens en cafés serveerden op Zwitserse delicatessen geïnspireerde zoetigheden. Vandaag de dag is het park nog altijd een zinnenprikkelende belevenis. Trädgårdsföreningen is volgens de Zweedse wet op het cultureel erfgoed tot monumentale historische locatie uitgeroepen en in het park werkt men geheel volgens ecologische beginselen.