Privacyverklaring van de Schloss Dyck Foundation voor de website van het European Garden Network EGHN (www.eghn.eu) volgens GDPR.

Onderwerp van dit privacybeleid

De bescherming van uw persoonlijke gegevens (hierna “gegevens” genoemd) is voor ons een grote en zeer belangrijke zorg. Hieronder willen wij u gedetailleerd informeren welke gegevens van ons worden verzameld en hoe deze door ons worden verwerkt of gebruikt in de volgende paragrafen en welke begeleidende beschermingsmaatregelen wij ook op technisch en organisatorisch gebied hebben genomen.

Verantwoordelijke autoriteit / dienstverlener

Verantwoordelijk volgens Art. 4 GDPR en tegelijkertijd dienstverlener in de zin van de Duitse Telemediawet (TMG) is de Stiftung Schloss Dyck, Jens Spanjer (bestuur), Schloss Dyck, 41363 Jüchen, telefoon: 02182-824103, Fax: 02182-824110, E-Mail: j.spanjer@stiftung-schloss-dyck.de

Jens Spanjer is verantwoordelijk krachtens artikel 55 van het Omroepverdrag.

Verzameling en gebruik van uw gegevens

Alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt voor het aangegeven doel. Hierbij merken wij op dat dit alleen gebeurt in het kader van de toepasselijke wetgeving of anderszins alleen met uw toestemming.

Op grond van de algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming GDPR heeft u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

In overeenstemming met art. 21 GDPR, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens in de daar genoemde gevallen. Neem contact op met j.spanjer@stiftung-schloss-dyck.de of stuur ons uw verzoek per post.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (de Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie NRW, Postbus 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Tel: 0211 / 38424-0, Fax: 0211 / 38424-10, E-mail: poststelle@ldi.nrw.de).

De omvang en de aard van de verzameling en het gebruik van uw gegevens is afhankelijk van het feit of u onze website bezoekt om alleen informatie op te vragen of om gebruik te maken van de door ons aangeboden diensten:

a) Gebruik van internet

Voor het louter informatieve gebruik van onze website is het over het algemeen niet nodig dat u persoonlijke gegevens verstrekt. In dit geval verzamelen en gebruiken wij alleen uw gegevens die uw internetbrowser automatisch aan ons doorgeeft, zoals bijvoorbeeld:

– Datum en tijd van het ophalen van een van onze websites
– Uw browsertype
– De browserinstellingen
– Het gebruikte besturingssysteem
– De pagina die u het laatst bezocht heeft
– De overgedragen hoeveelheid gegevens en de toegangsstatus (bestandsoverdracht, niet gevonden bestand, enz.) alsmede de
– Uw IP-adres.

Wij verzamelen en gebruiken deze gegevens in een informatief bezoek uitsluitend in niet-persoonlijke vorm. Dit gebeurt om het gebruik van de door u opgevraagde websites voor statistische doeleinden mogelijk te maken en om onze internetaanwezigheid te verbeteren. Wij bewaren het IP-adres alleen voor de duur van uw bezoek, er vindt geen persoonlijke evaluatie plaats. Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats, de gegevens worden ook na een statistische evaluatie verwijderd. Volgens het arrest van het Europees Hof van Justitie van 19.10.2016 (Ref.: C 582/14), is dit ook toelaatbaar gezien de Telemediawet.

b) Gebruik van aanbiedingen of gegevensgebruik om de taak uit te voeren

Voor zover u gebruik wilt maken van de door ons aangeboden diensten, bijvoorbeeld bij het bestellen van informatiemateriaal, brochures of producten, wordt u om uw naam en andere persoonlijke gegevens gevraagd. Het is aan u om te beslissen of u deze gegevens wilt doorgeven. Dit zijn de gegevens die nodig zijn voor de betreffende transactie. Verdere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt; deze zijn door ons als optioneel gemarkeerd.

De verzameling of het gebruik van uw gegevens is bedoeld om u de vereiste service te verlenen. Uw gegevens worden, indien nodig, doorgegeven aan onze ondersteunende dienstverleners, die wij uiteraard zorgvuldig hebben geselecteerd en zich ertoe hebben verplicht om de wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Dit kunnen in het bijzonder technische dienstverleners of verladers zijn. De overdracht van uw gegevens aan andere derden is alleen anders als dit wettelijk is toegestaan of als wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen.

c) Google Maps

Deze site maakt gebruik van de mapping service Google Maps via een API. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we op de website hebben aangegeven. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 alinea. 1 lit. f GDPR. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in de Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

d) OpenStreetMaps

Deze site maakt gebruik van de open source mapping tool “OpenStreetMap” (OSM) via een API. Aanbieder is de Stichting OpenStreetMap. Om de functies van OpenStreetMap te gebruiken is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een OpenStreetMap-server en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. OpenStreetMap wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om het gemakkelijk te maken om de door ons aangegeven locaties op de website te vinden. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u op de OpenStreetMap-dataprotectiepagina en hier http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ.

e) Google Web Fonts (EN)

Om ervoor te zorgen dat de op deze website gebruikte lettertypen uniform zijn, maakt deze website gebruik van zogenaamde webfonts van Google. Wanneer u een pagina van onze website bezoekt, laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browser cache om tekst en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt een verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Als gevolg hiervan zal Google te weten komen dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op onze interesse om onze online inhoud op een uniforme en aantrekkelijke manier te presenteren. Volgens Art. 6 Sectie 1 lit. f GDPR, dit is een legitiem belang.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt dat op uw computer is geïnstalleerd.

Voor meer informatie over Google Web Fonts, volg deze link: https://developers.google.com/fonts/faq en raadpleeg de Google Data Privacy Declaration onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Toestemming voor gegevensbescherming

Naast de verwerking van de door u gewenste diensten willen wij u een op uw interesses toegesneden internetpresentatie aanbieden – en natuurlijk slechts af en toe per post of e-mail (in de vorm van onze nieuwsbrief). Op basis van uw gegevens wordt u interessant nieuws en informatie over ons verstrekt en gebruikt u uw gegevens voor de noodzakelijke evaluatie en voor marktonderzoek. Hiervoor is het technisch noodzakelijk dat wij uw verzamelde en gespecificeerde gegevens in gebruikersprofielen samenvatten en voor de bovengenoemde doeleinden evalueren. Dit gebeurt intern en alleen voor de bovengenoemde doeleinden.

Ook kunnen wij uw toestemming nodig hebben om afbeeldingen te publiceren die onder uw auteursrecht vallen of waarop u bent afgebeeld. U kunt uw toestemming afzonderlijk geven. U kunt deze vervolgens te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen.

De toestemming voor het gebruik van cookies of reclametrackers is gebaseerd op § 6 van deze verklaring hieronder.

Nieuwsbrief

Om u voor onze e-mailnieuwsbriefdienst te kunnen registreren, hebben wij naast uw toestemming voor de bescherming van uw gegevens in ieder geval uw e-mailadres nodig, waarnaar de nieuwsbrief moet worden verzonden. Verdere informatie is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken en om de inhoud van de nieuwsbrief te personaliseren en om vragen over het e-mailadres te kunnen beantwoorden.

In de regel maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het versturen van nieuwsbrieven, d.w.z. dat wij u de nieuwsbrief alleen sturen als u uw registratie bevestigt via een bevestigingsmail die u hiervoor via de link in de nieuwsbrief wordt gestuurd. Uw bevestiging hiervan moet onmiddellijk na ontvangst van de bevestigingsmail worden gedaan, anders wordt uw nieuwsbriefabonnement automatisch uit onze database verwijderd.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor een door ons geabonneerde nieuwsbrief. U kunt ons een informele e-mail sturen of deze opzeggen via de link onderaan de nieuwsbrief.

Gebruik van cookies

Voor onze website gebruiken we de technologie van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die van onze webserver naar uw browser worden gestuurd als onderdeel van uw bezoek aan onze website en deze op uw computer worden opgeslagen om later te kunnen worden opgehaald. De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (met inbegrip van het IP-adres van de gebruiker) en de levering van reclame kan ook worden verzonden naar en opgeslagen door servers van Google LLC in de Europese Unie en de Verenigde Staten (zie punt 8). De overgedragen gegevens kunnen niet worden samengevoegd met andere gegevens die u hebt opgeslagen.

Of cookies kunnen worden ingesteld en opgehaald kan worden bepaald door de instellingen in uw browser. U kunt bijvoorbeeld uw cookie volledig uitschakelen, beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat u automatisch wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie wordt geplaatst en om uw feedback wordt gevraagd. Om technische redenen is het echter noodzakelijk voor de volledige functionaliteit van onze website om de bovengenoemde sessiecookies toe te staan.

Vanaf de inwerkingtreding van de algemene verordening inzake gegevensbescherming op 25.05.2018, zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen voor het gebruik van cookies voorafgaand aan het gebruik ervan voorafgaand aan het gebruik van cookies.

Cookie-instellingen

Recht van herroeping en verzet

Wij willen u erop wijzen dat u een aan ons verleende toestemming voor gegevensbescherming te allen tijde met werking voor de toekomst kunt herroepen. Voor zover er wettelijke vereisten voor het verzamelen van gegevens bestaan, bestaat er geen recht op herroeping.

Gebruik van statistische hulpmiddelen

Het is voor ons belangrijk om onze websites zo optimaal mogelijk te maken en aantrekkelijk voor onze bezoekers. Hiervoor is het noodzakelijk dat we weten welke onderdelen ervan aankomen zoals bij onze bezoekers.

WP statistieken

De Schloss Dyck Stichting maakt gebruik van de webanalysedienst “WP Statistics” op haar website. WP Statistics is een gratis plug-in voor WordPress, die wordt gebruikt voor website-optimalisatie en die ook gebruik maakt van cookies om het verkeer van websitebezoekers anoniem te evalueren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt niet gebruikt voor persoonlijke evaluatie of profilering en wordt ook niet aan derden doorgegeven. De analyse dient uitsluitend om ons aanbod te optimaliseren.

U kunt het opslaan van cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door het downloaden van de browser-plugin die beschikbaar is via de volgende link en het installeren van: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Gegevensbeveiliging

We gebruiken ook technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om persoonlijke gegevens die ontstaan of verzameld worden te beschermen, in het bijzonder tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen de aanval van onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Als wij u voorzien van online formulieren en diensten die u kunt gebruiken om ons persoonlijk identificeerbare informatie te sturen, zal het worden beschermd tegen toegang van derden door het gebruik van SSL of TLS encryptie. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te veranderen van “http: //” in “https: //” en het slotsymbool in uw browserregel.

De gegevens die u als bestand invoert of aan ons doorgeeft, kunnen door ons worden opgeslagen en in overleg worden verwerkt. Indien het gebruik en de verwerking de toestemming van de gebruiker of van derden vereisen, kan de toestemming te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden herroepen. In dit geval kan de uitvoering van de overeenkomst echter door ons worden beïnvloed.

Afhankelijk van de dienst kan u gevraagd worden om verschillende gegevens te verstrekken voor het identificeren of voorkomen van misbruik:

a) Voor de identificatie van de levering van gegevens kan het invoeren van een door de gebruiker gedefinieerde identificatiecode of een andere passende authenticatie vereist zijn. De gegevens worden door SFTP of HTTPS beschermd tegen kennis van derden, op voorwaarde dat de gebruiker de aanbevolen methoden voor gegevensoverdracht gebruikt.
b) CAPTCHAS kan worden gebruikt om het gebruik van machines te voorkomen die beelden of taken bevatten die niet door computerscripts kunnen worden verwerkt.

Verwijderingstermijnen

In elk geval slaan wij persoonlijke gegevens slechts op tot het einde van de opslag van de gegevens, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen of verjaringstermijnen voor het eventueel verwijderen van gegevens bestaan die nuttig zijn voor de vervolging (in dit geval is de verwerking van de gegevens beperkt volgens art. 18 GDPR).

Disclaimer

Het materiaal op onze site wordt alleen ter algemene informatie gegeven, en was naar ons beste weten op het moment van binnenkomst. Wij raden u wel aan om dit na te gaan bij de individuele site, dienstverleners etc. en hun websites voordat u erheen reist. In het bijzonder als er specifieke elementen zijn die van vitaal belang zijn voor uw bezoek.

Aangezien het internet een open systeem gebruikt, kunnen wij niet garanderen dat de site en de downloads virusvrij zijn. U moet daarom alle passende voorzorgsmaatregelen nemen voor uw eigen veiligheid.

Auteursrecht

Volledige inhoud © Schloss Dyck Foundation / EGHN. Alle rechten voorbehouden

Reproductie is ten strengste verboden. Voor reproductierechten en het gebruik van informatie kunt u een e-mail sturen naar feedback@eghn.org voor de reproductierechten en het gebruik van informatie.