Begin achttiende eeuw liet Rudolf Graf zur Lippe-Brake Schloss Schieder bouwen en daarbij een barokke terrassentuin aanleggen. Tegelijkertijd werd ten noorden van het slot in het verlengde van de hoofdas een laan met 260 lindes aangeplant.

Een plan uit de tijd rond 1775 dat waarschijnlijk gerealiseerd is, is een zorgvuldig vormgegeven parterre – een vlak tuingedeelte met een centraal fonteinenbassin voor het slot, plus een gracht. Uit oude rekeningen blijkt dat de hoge kosten voor het vormgeven van deze barokke tuin inderdaad zijn gemaakt.

Ten zuiden van de parterre sluiten drie terrassen aan die nog altijd met dubbele trappen en watervallen met waterspuwende maskers in de middenas gecombineerd zijn.

In 1832 laat Leopold II van Lippe de tuinen richting het oosten en noorden uitbreiden, waarbij de barokke tuin een meer landschappelijk karakter krijgt.

Zijn zoon Leopold III geeft vervolgens in 1862 opdracht voor het uitbreiden van het Schlosspark richting het noorden. De nieuwe parkgedeelten worden vormgegeven als weidse landschappen met grote grasvlakten, verschillende loof- en naaldboomgroepen en een aantal vijvers. Ook de oude bomen in het park stammen uit deze twee fases.

In 1918 gaan het slot en het park in eigendom over op de landelijke overheid van Lippe. De gemeente Schieder krijgt het park in 1963 in bezit en gaat het als kuurpark gebruiken.

Als opmaat voor het project “Garten-Landschaft OstWestfalenLippe” in 1999 werd ook Schlosspark Schieder door tuinexperts bezocht. Men was het er al snel over eens dat het hier een bijzonder sieraad betrof en dat het dringend gewenst was maatregelen te treffen om de toekomst van het complex zeker te stellen. Hierbij moest de voormalige barokke tuin de hoogste prioriteit krijgen.

Uiteindelijk deed de stad Schieder-Schwalenberg een aanvraag voor stadsvernieuwing voor het “Herstel van het barokke deel van het historische parkcomplex Schloss- und Kurpark zu Schieder”. Daarbij kreeg de stad ondersteuning van de “Förderverein Schloss und Schlosspark Schieder” en een financiële bijdrage van de Duitse stichting voor monumentenzorg.

Het doel van de maatregelen was het in de oude staat herstellen van het zuidelijke, barokke deel van het park, op basis van het tuinontwerp uit 1775. Aangezien het volledige Schlosspark Schieder een beschermd monument is, moesten daarbij met name de belangen vanuit monumentenzorgopzicht in acht worden genomen.

De eerste schop ging tenslotte in 2006 de grond in. Als eerste werden de terrasniveaus en de bosschages met hun zuilvormige boompjes hersteld. Tenslotte werd het parterredeel met de geometrische kruising van paden en fonteinen hersteld. In het voorjaar van 2009 kon de barokke tuin weer geopend worden.