Zwillbrock ligt in het westelijke Münsterland direct aan de Duits/Nederlandse grens, zo’n 80 km ten westen van Münster en ca. 30 km ten noorden van Bocholt. Ook verschillende fietsroutes en de 100 Schlösser Route (100-kastelenroute) en de Nederlandse Arfgoodroute leiden door Zwillbrock.

Het Zwillbrocker Venn is een bijzonder natuurgebied in het westelijke Münsterland. Hier vormen bos- en veengebieden, drassige velden, sloten en vennen een natuur- en vogelbeschermingsgebied dat met zijn 175 hectare een van de grotere beschermde natuurgebieden van Westfalen is.

Men vindt hier niet alleen het meest noordelijke broedgebied voor flamingo’s in Europa, maar ook de met 16.000 meeuwen grootste inlandse kokmeeuwenkolonie. In het Zwillbrocker Venn kan men in totaal meer dan 100 vogelsoorten waarnemen.

Het Naturschutzzentrum Westliches Münsterland, het onderwijscentrum van het Biologische Station Zwillbrock, biedt allerlei interessante programma’s voor natuur- en milieueducatie.

Bezoekers die de nabijgelegen St. Franziskus-kerk uit de vroeg-achttiende eeuw bezoeken, treffen daar een sieraad van de barokkunst aan. De inrichting van deze tussen 1958 en 1961 drastisch gerestaureerde kerk is volgens kenners de meest homogene, rijkste en best bewaard gebleven inrichting van een dergelijke kerk in het hele Münsterland. De parochiekerk mag daarom niet ontbreken op het programma van bezoekers.

Links
Zwillbrocker Venn – Ein Projekt der NRW-Stiftung
Barockkirche