Met de bouw van het barokke slot (1728) en het ontstaan van de stad Arolsen realiseerde het Waldecker vorstenhuis een residentie en een machtscentrum voor zichzelf.
Aan het prachtige residentieslot van dit kleine vorstendom is de invloed van Versailles duidelijk af te lezen. Het middelste gedeelte van dit gebouw met zijn drie vleugels is een imposant staaltje architectuur. Het grootse effect van het gebouwencomplex is te danken aan de breed uitwaaierende opzet, gebaseerd op een strikt aangehouden assenstelsel. Van de geplande uitbreiding van de gebouwen ten zuiden van de binnenplaats zijn alleen het koetshuis en een bestuursgebouw aan de westzijde gerealiseerd. Latere aanvullingen waren de ten westen van de ingang nog altijd duidelijk zichtbare gracht en de tuin ten noorden van het slot.

Julius Ludwig Rothweil, die naam had gemaakt als architect van het slot, mocht ook de nieuwe stad ontwerpen. Zo ontstond Arolsen op de tekentafel, hetgeen in het hedendaagse stadsbeeld nog goed terug te zien is. Om een uniform stadsbeeld te creëren werden alle huizen in de buurt van het kasteel in dezelfde stijl gebouwd. In de Schlossstraße vindt men daarom nog altijd grotere huizen, die bedoeld waren voor de adel en de hofhouding. In de kleinere huizen met meestal slechts één verdieping aan de huidige Kaulbachstraße woonden over het algemeen handwerkers, lakeien en kunstenaars die aan het hof verbonden waren.