EGHN – Europees Tuinennetwerk


EUROPEAN GARDEN HERITAGE NETWORK — EGHN

Het EGHN maakt zich sinds 2003 sterk voor de profilering van tuinen en onderstreept daarbij hun centrale betekenis voor politiek, maatschappij, stedenbouw, toerisme en regionale economische ontwikkeling. Binnen het INTERREG-project zijn middelen en kennis uitgewisseld en richtlijnen en programma’s ontwikkeld om de tuinenrijkdom van Europa door regionale tuinroutes en Europese themaroutes, innovatieve ontwerpstrategieën, cultuurlandschappelijke koppelingen, verbeterde toegankelijkheid en nieuwe informatie- en onderwijsprogramma’s zeker te stellen en uit te breiden.

In 2003 zijn de eerste contacten en partnerschappen op professioneel en beleidsniveau ontstaan en is gestart met nieuwe samenwerkingen die ertoe geleid hebben dat het EGHN na het wegvallen van de EU-stimuleringsregeling een gevestigd Europees tuinennetwerk is dat blijft groeien. Het in 2009 aangenomen masterplan EGHN presenteert toekomstperspectieven en heeft zich als praktische leidraad voor nieuwe concepten en projecten bewezen.

Momenteel omvatten de 13 regionale tuinroutes en de vijf Europese themaroutes meer dan 200 tuinen in 21 landen: Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, België, Zweden, Italië, Ierland, Denemarken, Oostenrijk, Rusland, Polen, Spanje, Portugal, Zwitserland, Hongarije, Tsjechië, Malta, Letland, Griekenland en Oekraïne.

Samen met 130 andere locaties van cultuurlandschappelijk belang worden ze op www.eghn.eu en in publicaties aan het in tuinkunst en cultuur geïnteresseerde publiek gepresenteerd en nodigen ze uit tot korte bezoekjes of een langer verblijf in de regio’s. De diverse functies en mogelijkheden van parken en tuinen en hun onderlinge banden en samenwerking blijven centraal staan binnen het EGHN.

 • voor professionals en tuinliefhebbers
 • met professionele, sociale, pedagogische, economische en stedenbouwkundige doelen en maatregelen
 • verbindt zowel op professioneel als geografisch gebied
 • koppelt tuinen aan regionale cultuurlandschappen en andere cultuurinstellingen
 • versterkt het regionale karakter en Europese verbanden
 • zorgt voor (politieke) acceptatie en ondersteuning
 • biedt aantrekkelijke en onderbouwde informatie over tuinen
 • verzorgt marketing voor parken, tuinen en tuinregio’s
 • ontwikkelt eigen projecten en reageert op de suggesties van de partners

Het partnerschap binnen het EGHN is

 • mogelijk voor parken en tuinen in particulier en publiek bezit van allerlei ordes van grootte
 • mogelijk voor historische en hedendaagse parken en tuinen
 • niet tot een bepaald gebied beperkt; hierbij is de ontwikkeling van regionale tuinroutes een voordeel

Alle tuinen en parken in het EGHN-partnernetwerk

 • voldoen aan internationale selectiecriteria en kwaliteitsnormen
 • zijn kenmerkend voor hun regio of een van de vijf Europese thema’s
 • verkeren in een goede stand van onderhoud
 • zijn van (supra-)regionale betekenis
 • nodigen door hun kwaliteit en karakter ook uit tot het bezoeken van andere tuinen in het netwerk

Doelgroepen voor de tuin- en themaroutes zijn

 • liefhebbers van historische en hedendaagse tuinen
 • mensen die in kunst, cultuur en/of de natuur geïnteresseerd zijn
 • dagjesmensen evenals toeristen die meer dagen blijven
 • mensen die alleen reizen, en groepen
 • mensen die geïnteresseerd zijn in zacht toerisme en aansprekende programma’s
 • gemeenschappelijke, erkende en haalbare kwaliteitsnormen en selectiecriteria
 • bewijs van duurzaamheid en bezoekerstevredenheid
 • logo en naam als Europees merk beschermd
 • ontwikkelt zich tot een gevestigd keurmerk en onderscheidend kenmerk
 • uitreiking van de Europese tuinprijs sinds 2010
 • toenemende internationale belangstelling in partnerschappen en samenwerkingsverbanden

EGHN werkt aan nieuwe concepten in het kader van de thema’s

 • klimaatverandering als uitdaging en kans
 • zacht toerisme, duurzaam tuintoerisme
 • samenwerking tussen tuinbezitters binnen regionale netwerken (bijv. parkmanagement, toeristisch aanbod)
 • samenwerkingen met het bedrijfsleven

en voert in dit kader met name de projecten

 • HYBRID PARKS (in het programma INTERREG IVC) www.hybridparks.eu
 • EGHN GartenKulturReisen NRW (Ziel-2-Programm van de Duitse deelstaat NRW) www.gartenkulturreisen.de
 • Europese tuinprijs (ondersteund door Baumschulen von Ehren) www.europäischergartenpreis.eu

en

 • presentaties, workshops en conferenties

uit.

De internationale koppeling maakt het mogelijk

 • ervaringen over land- en/of deelstaatspecifieke sterke punten en succesmodellen uit te wisselen
 • toeristische doelgroepen in Europa aan te spreken met de desbetreffende regionale routes en thematuinen
 • zich op diverse locaties te presenteren, o.a. door exposities, informatiemateriaal, banners en posters
 • mensen zich meer bewust te maken van parken en tuinen en nieuwe bezoekers(groepen) te winnen.

Hierbij is het opdoen van nieuwe ervaringen en het ontstaan van nieuw potentieel door nieuwe partnertuinen en -regio’s een constant doel van de activiteiten van het EGHN.

De contactpersonen in de regio’s

 • bieden informatie als men geïnteresseerd is in een partnerschap of samenwerking
 • staan open voor vragen en suggesties
 • ontwikkelen hieruit ideeën en concepten voor gezamenlijke maatregelen en projecten*
 • helpen contacten tussen het partnernetwerk en andere organisaties en netwerken tot stand te brengen*
 • geven advies bij problemen van individueel of gemeenschappelijk belang*

(*hierdoor kunnen extra kosten ontstaan)

CONTACT

Projectleider:

Stiftung Schloss Dyck – Zentrum für Gartenkunst und Landschaftskultur
Jens Spanjer
41363 Jüchen
Duitsland
Phone: 0049 2182 – 82 40
E-Mail: j.spanjer@stiftung-schloss-dyck.de

Projectcoördinatie:

Christian Grüßen (Plan+)
Ingelore Pohl (pohl.planung.projektentwicklung)
Phone: 0049 231 – 10 44 64
E-Mail: feedback@eghn.org