De in Leuven gevestigde tuinarchitect Egidius Rosseels verwerft in de loop van de 19e eeuw internationale bekendheid als ontwerper van parken in Engelse landschapsstijl en als teler. Hij werd dan ook herhaaldelijk bekroond op internationale tentoonstellingen, onder andere in Brussel (1848), gent (1849) en op de wereldtentoonstelling van Parijs in 1878. Rosseels was werkzaam in heel België, in het Rijnland en in Noord-Frankrijk. Zo mag hij in de omgeving van Aken een aantal parken en tuinen ontwerpen voor de gravin van Nassau. Hij krijgt opdrachten van zowel de adel, kapitaalkrachtige burgers als openbare besturen. In zijn geboortestad is hij bijvoorbeeld betrokken bij de aanleg van het stadspark. Hij had in Leuven ook kweekvelden en serres voor heesters, sierbomen en zeldzame, exclusieve planten.