Op slechts 6 km ten noorden van de binnenstad van Münster kan men de natuur op een bijzondere wijze beleven in een van de belangrijkste vogelreservaten in de Europese Unie. De Rieselfelder is een ca. 640 ha. groot waterbeheergebied en een belangrijk leefgebied voor zeldzame waterminnende planten- en diersoorten. Beschermde watervogels en steltlopers, zoals de grutto, de bonte strandloper of de pijlstaarteend, vinden er onderdak. Bovendien is dit gebied een welkome rustplaats voor veel trekvogels. Om het reservaat in optimale conditie te houden, is hier in 1968 een biologisch station ingericht. De vrijwilligers van het station dragen zorg voor dit beschermde natuurgebied en doen hier veel wetenschappelijk onderzoek. Een zeer interessante ervaring is het natuurpad, dat naast de veelvoud aan soorten ook ecologische relaties uitlegt. Te voet of per fiets kan men bij de vele uitkijkpunten een blik werpen op de vele verschillende vogelsoorten en het schitterende natuurlandschap.

Weblinks:
Rieselfelder Münster