Het Kunstmuseum Pablo Picasso Münster is het eerste en tot dusverre enige Picassomuseum van Duitsland. Achter de monumentale gevels en te midden van het historische centrum van Münster herbergt het museum een wereldwijd unieke verzameling van meer dan 800 lithografieën van Picasso. Op een expositieoppervlak van ongeveer 600 m2 worden verschillende aspecten van en selecties uit de omvangrijke verzameling op thematische wijze aan het publiek gepresenteerd. Bovendien zijn er speciale tentoonstellingen, met werken die in bruikleen zijn van internationale musea en collecties, gewijd aan zowel het leven en werk van Picasso als dat van bevriende kunstenaars en tijdgenoten.

Weblinks:
Kunstmuseum Pablo Picasso Münster