Vanaf het moment dat in het jaar 800 werd gestart met de bouw van de eerste dom boven de bron van de rivier de Pader is de geschiedenis van de Christelijke kerk in het bisdom Paderborn nauw met de geschiedenis van deze stad verbonden. Nog altijd bepalen kerkgebouwen uit vele eeuwen het gezicht van de stad. De Pader ontspringt met meer dan 500 bronnen in de wijk waar de dom zich bevindt.

De kerk van Karel de Grote, aanvankelijk niet meer dan een stenen kapel, is via een zich steeds herhalend proces van vernieling en wederopbouw uitgegroeid tot de dom van Paderborn, een van de meest imposante Godshuizen van Duitsland. In de dertiende eeuw werd de basisstructuur van de dom, zoals die nog altijd te zien is, met zijn gotische aanzien en de westelijke toren gerealiseerd. Op de binnenplaats van de kruisgang bevindt zich het zestiende-eeuwse ‘Drei-Hasen-Fenster’ (venster met drie hazen), symbool en geluksbrenger van Paderborn. De crypte herbergt het gebeente van de heilige Liborius, patroon van de stad en van het aartsbisdom Paderborn.

 

In 1964 werden de restanten van de keizerpalts van Karel de Grote en van keizer Hendrik II in de omgeving van de dom blootgelegd. Paltsen waren de plaatsen waar koningen of keizers tijdens de middeleeuwen een deel van de tijd woonden en van waaruit ze dan regeerden. Deze palts was zo goed bewaard gebleven dat het mogelijk was hem opnieuw op te bouwen. Nu is hier een museum gevestigd en worden hier concerten gegeven. Restanten van wandschilderingen, glaswerk en keramische voorwerpen getuigen van de voormalige pracht van dit Karolingische complex.

Het in 1975 op basis van ontwerpen van prof. Gottfried Böhm gebouwde Diözesan-museum aan de zuidwestkant van de dom herbergt een uitgebreide collectie sacrale kunst uit de tiende tot en met de twintigste eeuw.
(Bildnachweis: LWL / H. Gerbaulet)

Links
Stadtgeschichte
Domrundgang
Museum Kaiserpfalz
Diözesan-Museum