Wild – Formal – Art

“Leren in de tuin, leren van de tuin”: vanuit deze gedachte hebben de partners van het EGHN een tuinpedagogisch concept ontwikkeld dat vooral jonge mensen moet doordringen van de waarde van het cultuurgoed “tuin”. Onder de titel “Wild – Formal – Art” wordt de tuin als plek voor ontmoeting, ervaringsuitwisseling en ter individuele interpretatie in het middelpunt gesteld. Daarbij grijpen de partners terug op het grote culturele en artistieke potentieel van de tuinen in kwestie. “Wild – Formal – Art” gaat op methodische wijze in op de relatie tussen mens en natuur. De deelnemers leren daarbij zich zelf beter waar te nemen en hun oog voor structurele, wetenschappelijke of culturele niveaus in een tuin te sturen door zich bezig te houden met verschillende materialen. De eigen creatieve, artistieke of informatieve behandeling van het thema dient er tenslotte toe parken en tuinen in het eigen wereldbeeld te integreren.

Een goed voorbeeld van de implementatie van dit concept zijn de internationale jeugdkampen. In de zomer van 2005 ontmoetten jonge mensen uit Duitsland, Frankrijk en Engeland elkaar voor een project van een week in het Parc Oriental de Maulévrier (Pays de la Loire, Frankrijk) en het jaar daarna in het park van Schloss Dyck (Nordrhein-Westfalen, Duitsland). In deze historische tuinen gingen de jonge mensen met verschillende thema’s aan de slag, vaak met verbluffende resultaten! Ze konden niet alleen veel contacten mee naar huis nemen, maar ook nieuwe indrukken en gemeenschappelijke ervaringen – grenzenloze ervaringen die steeds in nauw verband staan met de Europese tuincultuur.

Naast het laten werken van de jeugd is een wezenlijk doel van de vormingsactiviteiten van het EGHN nieuwe educatieve materialen en methodes realiseren over het thema tuinen, waarmee met name in scholen gewerkt kan worden. In de ‘ankertuinen’ van het EGHN zijn hiervoor via diverse schoolprojecten gedurende de afgelopen drie jaar allerlei leermaterialen ontstaan die in drie talen op te roepen zijn op de website van het netwerk. Zo draagt het Europese netwerk van tuinen in significante mate bij aan het verbreden van de horizon van jonge mensen, het ontdekken van Europese verbanden en het aankweken van een gevoel voor de betekenis van de tuinkunst.

Bezoek de twee speciale websites van de EGHN over het thema “Leren in de tuin” en “Leren van de tuin”:

www.plantlifeinthegarden.org.uk
o.a. met de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan een internationaal kaartspel over de plantenwereld,

www.storyofgardens.org.uk
o.a. met allerlei teksten over de geschiedenis van het tuinieren.

EGHN-Reports:

  • EGHN_Final Report on Education (pdf-file, 1,3 MB)
  • EGHN_Summarizing Report on Education (pdf-file, 0,3 MB)