Einzelgärten und Regionen mit Gärten zu diesem Thema

De geschiedenis van de tuinkunst in Europa is nog altijd zeer actief te beleven: wandelingen door barokke en renaissancetuinen, Engelse landschapstuinen, boeren- en kloostertuinen, botanische tuinen en andere complexen voeren u terug in deze geschiedenis. Bomen, struiken en heesters geven aan in welke tijd de tuin is aangelegd of heringericht. Beelden, fonteinen, bruggen, bouwwerken en paden getuigen van de idealen en visies van de opdrachtgevers en tuinarchitecten uit die tijd.

Wat waren de redenen om parken en tuinen aan te leggen? Wanneer en waar vonden nieuwe ideeën, “nieuwe” planten en voor een bepaalde tijd typerende elementen ingang in de vormgeving van parken en tuinen? Hoe werden nieuwe idealen en modetrends aan lokale omstandigheden en voorkeuren aangepast? Waar zijn dergelijke ontwikkelingsfases vandaag de dag nog goed te herkennen? Welke parken en tuinen hebben de geschiedenis van de Europese tuinkunst beïnvloed?

Dit Europese thema van het EGHN is erop gericht deze en andere vragen te beantwoorden. Dit wordt onder andere gedaan met korte tekstbijdragen, maar vooral door exemplarische parken en tuinen in het noordwesten van Europa aan u voor te stellen. De partners in het EGHN hebben deze tuinen met opzet zo geselecteerd dat duidelijk wordt hoe zich het gemeenschappelijke en tuinculturele erfgoed heeft ontwikkeld en hoe uitgangspunten en motieven die elders ontwikkeld werden in de desbetreffende regio’s zijn overgenomen en aangepast en zo in de karakteristieke tuincultuur zijn ingebracht.

De partners binnen het netwerk zijn zich ervan bewust dat een beschrijving van de geschiedenis van de tuincultuur in Europa niet volledig is zonder daarbij Zuid-Europa en andere regio’s sterker te betrekken.

Deze vooralsnog onvermijdelijke beperking opheffen staat hoog op de lijst met doelstellingen van het netwerk. Het EGHN staat open voor nieuwe actieve partners, parken en tuinen.

De Tuinen