Thema
De inhoudelijke zwaartepunten van Garten_Landschaft OstWestfalenLippe zijn de ruimtelijke ensceneringen van beeldende kunst, het literatuurfestival ‘Wege durch das Land’ en het programma ‘Neue Gärten’ (Nieuwe ”oude” tuinen). Onder leiding van het Amt für Landschafts- und Baukultur (departement voor landschaps- en bouwcultuur) van de Westfaalse deelstaatregering worden in het Landschaftsverband Westfalen-Lippe tuinen en parken in hun oude staat hersteld en opgewaardeerd.Zonder de brede ondersteuning en de grote betrokkenheid van de particuliere eigenaren van de tuinen was het niet mogelijk geweest dit concept te implementeren. Garten_Landschaft OstWestfalenLippe zou dan niet volledig zijn en zou veel hoogtepunten en bijzondere details moeten missen. Vaak was de grote belangstelling voor culturele evenementen voor de eigenaren de aanleiding om hun tuin voor het publiek open te stellen en historische gebouwen en tuinen zorgvuldig te restaureren. Zo zijn er in de regio nieuwe, populaire locaties voor culturele activiteiten ontstaan, waarvan ook grote orkesten als ‘The Royal Philharmonic Orchestra’ uit Londen of het symfonieorkest van St. Petersburg in de zomermaanden gebruikmaken om gastconcerten te verzorgen.

De “Gartenroute der kulturellen Ereignisse” is een culturele tuinroute die langs de parken en tuinen in Ostwestfalen Lippe voert en de bezoekers van de tuinen en parken, de combinatie met drie vormen van kunst en het aantrekkelijke natuur- en cultuurlandschap laat genieten. Hoe dit mogelijk is, toont de ‘representatieve’ keuze van vijf tuinen en parken die samen met nog tien karakteristieke plekken een venster openen op het verrassende tuin- en cultuurlandschap van de regio Ostwestfalen Lippe.

Hoe u deze regionale veelzijdigheid tot u wilt nemen, hoe u zich door het unieke karakter van de verschillende plekken laat betoveren en hoe lang u blijft, laten wij volledig aan u over.

De regio bestond lange tijd uit een aantal kleinere en grotere vorstendommen. Maar aan het eind van de negentiende eeuw waren ze allemaal – met uitzondering van het vorstendom Lippe dat tot 1918 een soevereine staat bleef – onderdeel geworden van de staat Pruisen.

Ostwestfalen Lippe is een van de economisch sterkste regio’s in Duitsland. Bekende ondernemingen uit OWL – waaronder opvallend veel traditionele familiebedrijven – zijn bijvoorbeeld Bertelsmann, Melitta, Miele, Dr. Oetker, Claas, Gerry Weber en Wincor Nixdorf.

Of een locatie toekomstbestendig is, hangt niet alleen af van een krachtige economie, maar ook in sterke mate van de lokale kwaliteit van leven. Naast een goede infrastructuur en scholingsmogelijkheden is een aantrekkelijk cultureel aanbod een belangrijke factor.

In Ostwestfalen Lippe is met de REGIONALE 2000 voor het eerst gebruikgemaakt van het aanbod van de deelstaatregering om een op de culturele en natuurlijke verworvenheden gebaseerd, geïntegreerd totaalconcept en de implementatie ervan te bevorderen. Hiervoor werden 54 projecten uit de gebieden technologie, gezondheid en cultuur vanwege hun toekomstgerichte en innovatieve karakter geselecteerd en door zelfstandige projecteigenaren gerealiseerd.

Een van deze projecten heeft zich ontwikkeld tot Garten_Landschaft OstWestfalenLippe, het nieuwe culturele handelsmerk van de regio. Nog altijd liggen hier bij de vele kastelen en kloosters historische tuinen met waardevolle bomen en planten, barokke complexen en Engelse landschapsparken die in de achttiende en negentiende eeuw zijn aangelegd door gerenommeerde architecten. Ook de parken van de vijf heilbaden en de overgebleven tuinen van de drie Landesgartenschauen (nationale tuinexposities) zijn een verrijking voor de regio.

In OstWestfalenLippe is met Garten_Landschaft OstWestfalenLippe een programma ontwikkeld, dat het tuinculturele erfgoed op waarde weet te schatten en tegelijkertijd de tuinen en parken tot toonplaatsen van literatuur, muziek en beeldende kunst maakt. Garten_Landschaft OstWestfalenLippe is hiermee een van de eerste programma’s van zijn soort.

bild_bank

De inhoudelijke zwaartepunten van Garten_Landschaft OstWestfalenLippe zijn de ruimtelijke ensceneringen van beeldende kunst, het literatuurfestival ‘Wege durch das Land’ en het programma ‘Neue Gärten’ (Nieuwe ”oude” tuinen). Onder leiding van het Amt für Landschafts- und Baukultur (departement voor landschaps- en bouwcultuur) van de Westfaalse deelstaatregering worden in het Landschaftsverband Westfalen-Lippe tuinen en parken in hun oude staat hersteld.Garten_Landschaft OstWestfalenLippe is een duurzaam product van het door OstWestfalenLippe Marketing GmbH gestuurde EXPO-initiatief (de eerste REGIONALE ‘Kultur- und Naturräume’ van de deelstaat Nordrhein-Westfalen) dat door het ministerie voor stedenbouw en wonen, cultuur en sport van de deelstaat Noordrijn-Westfalen wordt gestimuleerd.

Of een locatie toekomstbestendig is, hangt niet alleen af van een krachtige economie, maar ook in sterke mate van de lokale kwaliteit van leven. Naast een goede infrastructuur en scholingsmogelijkheden is een aantrekkelijk cultureel aanbod een belangrijke factor. In OstWestfalenLippe is met Garten_Landschaft OstWestfalenLippe een programma ontwikkeld dat het tuinculturele erfgoed op waarde weet te schatten en tegelijkertijd de tuinen en parken tot toonplaatsen van literatuur, muziek en beeldende kunst maakt. Garten_Landschaft OstWestfalenLippe is een van de eerste programma’s van zijn soort. Door het succes in de afgelopen jaren is het een referentie geworden die ook een belangrijke bijdrage levert aan internationale projecten zoals het European Garden Heritage Network (EGHN).

De Tuinen

Cultuurlandschap