EGAEGPgrauHet Europees tuinennetwerk EGHN reikt samen met partners in vijftien Europese landen (Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, België, Nederland, Zweden, Italië, Ierland, Polen, Oostenrijk, Denemarken, Portugal, Rusland, Spanje en Zwitserland) sinds 2010 de Europese Tuinenprijs uit.

Bij de Europese Tuinenprijs gaat het niet alleen om spectaculaire tuinkunst of perfect onderhouden borders of gazons. Geheel in de “traditie” van het EGHN en in lijn met de competenties en doelen van het netwerk, is de prijs breed georiënteerd.

Voor nominaties en onderscheidingen zijn bijvoorbeeld innovatieve concepten bij de realisatie en het beheer, stedenbouwkundige aspecten, duurzaamheidsvraagstukken, een bijzonder aanbod voor bezoekers of betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld even belangrijk als hoge kwaliteit bij de aanleg van een nieuw(e) of de restauratie van een bestaand(e) park of tuin. De genomineerden en met name de finalisten en winnaars moeten de inspiratie vormen voor andere projecten of als rolmodel dienen.

De prijs zal in de toekomst regelmatig worden uitgereikt voor twee categorieën. Hierbij wordt gekeken naar onderscheidende prestaties op het gebied van tuincultuur en de exploitatie van parken en tuinen in de context van de lokale en regionale ontwikkeling.

In de eerste categorie gaat de prijs naar een (historisch) park of een (historische) tuin waar exemplarische prestaties zijn geleverd op het gebied van restauratie, onderhoud of verdere ontwikkeling, educatieve activiteiten, sociale integratie, bezoekersservice of milieubescherming.

De tweede categorie is bedoeld voor hedendaagse, innovatieve concepten of ontwerpen van een nieuw park of een nieuwe tuin die al gerealiseerd is of waarvan de realisatieactiviteiten gestart zijn.

Als open categorie is een speciale prijs toegevoegd van de stichting Schloss Dyck (centrum voor tuinkunst en landschapscultuur). Deze wordt uitgereikt ter onderscheiding van een initiatief dat de realisatie, het behoud of het herstel van een tuin heeft mogelijk gemaakt of als extra erkenning voor een succesvol evenement op het gebied van tuincultuur.

De zoektocht naar mogelijke winnaars is daarbij zeker niet beperkt tot tuinen, parken en landen die aangesloten zijn bij het EGHN.

De leden van de internationale jury nomineren parken, tuinen, stedelijke projecten, initiatieven, projecten, personen etc. en beslissen gezamenlijk tijdens een vergadering (meestal in juni) over de drie finalisten in elke categorie. Deze worden vervolgens bekendgemaakt.

Het uitroepen van de winnaars en het uitreiken van de awards aan alle winnaars vindt vervolgens in september plaats in het kader van een evenement in Schloss Dyck of op andere plaatsen zoals Hamburg en Berlijn.

Voor meer informatie en updates, zie het Duits of  Engels pagina’s:

European Gadren Award 2017/2018:  Duits, Engels

European Garden Award 2016: Duits, Engels

European Garden Award 2015: Duits, Engels

European Garden Award 2014: Duits, Engels

European Garden Award 2013: Duits, Engels

European Garden Award 2012: Duits, Engels

European Garden Award 2011: Duits, Engels

European Garden Award 2010: Duits, Engels

 

Sinds 2012 de prijs wordt ondersteund door Lorenz von Ehren kwekerij.

LvE_Logo_neu_s