Het Savelsbos (Limburgs: Savelsbosj) is een 6 km lange bosgordel van 300 ha groot in Zuid-Limburg. Het is gelegen tussen Maastricht, Cadier en Keer, Gronsveld, Eckelrade, Sint Geertruid, Moerslag en Rijckholt. Het bos bestaat hoofdzakelijk uit steile hellingen waar onmogelijk akkers of weilanden aan te leggen zijn.

Vanuit het oosten lopen grubben en dellen richting de Maas. Deze grubben zijn ontstaan omdat zij regenwater afvoerden in tijden van extreme regenwateroverschotten. Later gebruikte men ze als verbindingsweg, de zogenaamde holle weg, tussen de buurtschappen. De huidige hoofdweg tussen Gronsveld en St. Geertruid is zo’n holle weg. De bekendste grubben door het bos zijn: de Sjoan grubbe, de Sjegkeldergrubbe en de Dorreweg. In de hellingen en in het bos zijn de terrassen te herkennen van wijnbouw, die al uit de Romeinse tijd stammen. Het bos is onderverdeeld in het Eijsderbos, het Rijkholterbos, het Rieseberg en het eigenlijke Savelsbos.

Momenteel is dit bos een nationaal natuurreservaat. Voorkomende bomen zijn o.a. de Zomereik, Gladde iep, Beuk, Gewone esdoorn, Acacia en de Paardekastanje. Zeldzame diersoorten zoals de Hermelijn, de Bunzing, de Eikelmuis en de Hazelworm komen er voor. Ook bijzondere vogelsoorten (70) waaronder de Groene specht en de Draaihals komen voor in het bosgebied. Het bosgebied is de meest noordelijke plaats waar de plant Amandelwolfsmelk voorkomt.

In 1881 ontdekte Marcel de Puydt, een Belgische archeoloog, in het Savelsbos de eerste sporen van prehistorische vuursteenmijnbouw. De mijnen bestaan uit honderden kleinere kuilen, waar de mensen zo’n 7500 jaar geleden vuurstenen uit haalden om werktuigen (o.a. bijlen en hakken) van te maken.

Bij Moerslag ligt het geologische monument Moerslag, waar vroeger kalksteen of mergel werd gewonnen om land en weiden te bemesten. De mergel komt op sommige plekken aan de oppervlakte en daar zijn ingangen de berg (mergelgroeve) in. Door het hele bos verspreid bevinden zich deze mergelgroeven. In de grotten, waar een constante temperatuur van 10 graden Celsius heerst, overwinteren vleermuizen. Uit een kiezelkuil ter plaatse werd jarenlang kiezel gegraven om te gebruiken als fundering van wegen.