Tussen Düsseldorf en Monheim am Rhein ligt een van de laatste niet ingedijkte ‘Auen’-landschappen aan de Nederrijn – de Urdenbacher Kämpe. Dit waterrijke gebied biedt onderdak aan meer dan 70 soorten broedvogels, waaronder de ijsvogel, de wielewaal, de zwarte wouw en de kwartelkoning.

Naast knotwilgen, fruitbomen en drassige weidegrond bevinden zich hier de laatste seminatuurlijke hardhoutbossen aan de uiterwaarden. De structuur van de Urdenbacher Kämpe wordt bepaald door rijen populieren en heggen. In dit ongerepte rivierlandschap dat regelmatig door de Rijn wordt overstroomd, zijn nog talloze stroombeddingen en laagtes zichtbaar als getuigen van de geschiedenis van de Rijn, waarvan de loop vroeger regelmatig veranderde.

Ook de fruitweiden met hun hoogstambomen zijn typerend voor de Urdenbacher Kämpe. Op de ca. 20 hectare aan fruitweiden komen ten minste 26 appel- en 21 perensoorten voor. Met name in mei, als de fruitbomen volop bloesem dragen, is het hier prachtig wandelen.

Het Biologische Station Urdenbacher Kämpe e.V. is gevestigd in Haus Bürgel, te midden van een beschermd natuurgebied. Het landgoed heeft een hoektoren uit de middeleeuwen, gebouwd op nog veel oudere fundamenten. Om de grenzen van het Rijngebied af te bakenen, bouwden de Romeinen hier in de vierde eeuw namelijk een fort en op de funderingsmuren daarvan werd later Haus Bürgel gebouwd. De geschiedenis van het landgoed wordt verteld in een expositie in de oude toren.